Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna - wizualizacja


Przedstawiamy Państwu projekt "Rewitalizacji centrum miasta Krotoszyna":Projekt
pn. "Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna" realizowany w
ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV
Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja
obszarów miejskich.
Comments

Display comments as (Linear | Threaded)

    No comments


The author does not allow comments to this entry