Spotkanie w sprawie rewitalizacji

W dniu 10 września 2013 r. o godz. 18.00 ­w świetlicy Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie przy al. Powstańców Wlkp. 13 odbyło się wspólne spotkanie Rady Osiedla nr 1 i nr 7 dotyczące prowadzonej inwestycji pn. ?Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna?.
Na spotkaniu omówiono zakres realizowanych prac na terenie Rynku,
Małego Rynku, pl. Jana Pawła II, ul. Zdunowskiej na odcinku od Rynku do
ul. Piastowskiej, ul. Farnej na odcinku od Rynku do ul. Gołębiej,
Klasztornej i Wąskiej, który obejmuje m. in. renowację budynku ratusza,
przebudowę nawierzchni oraz układu funkcjonalnego ulic oraz placów,
przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, przebudowa i budowa sieci oświetlenia ulicznego. Duży zakres
prac wiąże się z koniecznością wymiany infrastruktury podziemnej.
Jednocześnie omówiono harmonogram prac w bieżącym roku oraz na rok
przyszły.Realizacja tak dużego zakresu robót niestety wiąże się z
koniecznością zamykania ruchu kołowego na poszczególnych odcinkach ulic i
czasowymi zmianami organizacji ruchu oraz utrudnieniami w poruszaniu
się pieszych. Na spotkaniu odpowiadano na pytania i wątpliwości
zgłaszane przez mieszkańców.


(ww)


Comments

Display comments as (Linear | Threaded)

    No comments


The author does not allow comments to this entry